Het logo van Scouting Cunera-St. Marcellinus Hengelo

3x gratis meedoen

Kosten lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap van onze scoutinggroep bedraagt € 30,- per kwartaal. De betaling van de contributie geschiedt door middel van automatische incasso.

Bij het aanmelden van uw kind vult u een machtigingsformulier in waarmee u toestemming geeft om de te incasseren. De incasso van de contributie geschiedt in de:

  • Eerste week januari, contributie 1e kwartaal
  • Eerste week april, contributie 2e kwartaal
  • Eerste week juni, contributie 3e kwartaal
  • Eerste week oktober, contributie 4e kwartaal.

Als peildatum voor het lidmaatschap wordt de eerste dag van het kwartaal gebruikt. Dus iedereen die op 1 januari nog is ingeschreven als lid betaalt contributie voor het 1e kwartaal, en zo verder.

Financiële regelingen

Wanneer het om welke reden dan ook moeilijk is de kosten voor de contributie te dragen, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar biedt de gemeente het Kindpakket met een maximale vergoeding van 225 euro per jaar. Daarnaast is er ook het Jeugdfonds sport en cultuur voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Dit fonds kent een maximum van 225 euro per jaar voor sport en 425 euro per jaar voor cultuur.

Degene die niet in aanmerking komt voor deze bijdrage, maar wel moeite heeft om de contributie te voldoen kan contact opnemen met de Ledenadministratie via penningmeester@cunmar.nl, zodat in gezamenlijkheid gezocht kan worden naar een oplossing. Dit is ook het e-mailadres voor andere vragen omtrent de ledenadministratie.

Ontdek Scouting
en laat je uitdagen

Ik wil uitgedaagd worden